Search

tap_logoT.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından atık pillerin ayrı toplanması, taşınması, depolanması ve bertarafında yetkilendirilmiş tek kuruluş olan TAP Derneği Türkiye genelinde 2004 yılından beri çalışmalarını sürdürüyor.

Ülkemizde taşınabilir pil sektörünün gelişmesi, büyümesi ve ekolojik dengenin bozulmasını önlemek amacıyla, Türkiye genelinde atık pil toplama malzemelerinin dağıtımı, biriken atık pillerin toplanmasını, toplanan atık pillerin bertarafı işlemlerinin tamamını ücretsiz olarak gerçekleştiren TAP Derneği, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak kamuoyu bilinçlendirme kampanyaları yürütüyor.

http://www.tap.org.tr adresinden ulaşılabilen sitesinde ise konu ile ilgili detaylı bilgiler, duyurular yapılmakta. Ayrıca siteden bulunduğunuz yere en yakın toplama noktalarına ulaşabiliyor ve form doldurarak toplama kutuları isteyebiliyorsunuz.

Lütfen işyerlerimize bu kutulardan isteyerek, çalışma arkadaşlarımızı kullanılmış pillerini toplayıp bu kutulara atmaları yönünde teşvik edelim.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Additional comments powered by BackType